Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 KONKURS!

Sprawozdanie
z MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU „ŁAMIGŁÓWKI BEZ KLASÓWKI”

16 maja 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku po raz kolejny najlepsi matematycy i poloniści z klas czwartych wszystkich ełckich podstawówek rywalizowali ze sobą w Międzyszkolnym Konkursie „Łamigłówki bez klasówki”.
Głównym celem tego konkursu jest propagowanie nauki wśród uczniów, popularyzacja wiedzy oraz umiejętności matematycznych i polonistycznych, a także motywowanie dzieci do nauki i nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami.
Po oficjalnym powitaniu i otwarciu turnieju dwuosobowe drużyny wraz z opiekunami udały się do wyznaczonych klas (oddzielnie matematycy, oddzielnie poloniści), by tam zmierzyć się z przygotowanymi przez organizatorki zadaniami.
Entuzjaści królowej nauk rozwiązywali rebusy i matematyczną krzyżówkę, układali domino. Wykazywali się także znajomością ortografii w zapisywaniu terminów matematycznych i trudzili się nad innymi łamigłówkami.
Natomiast pasjonaci języka ojczystego zmagali się z konkurencjami związanymi
z motywem przewodnim konkursu - Rokiem Juliana Tuwima. Wykonywali też zadania
z gramatyki, frazeologii oraz takie, które dotyczyły środków stylistycznych, poprawności językowej i ortograficznej.
Czwartoklasiści dzielnie stawili czoła wszystkim zadaniom i z wielkim zapałem rozwiązywali łamigłówki. Jak sami przyznają, większość poleceń nie sprawiła im trudności. Po zakończeniu zmagań konkursowych uczniowie i ich opiekunowie zostali zaproszeni
na skromny poczęstunek. Po nim nastąpiło ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród
dla laureatów i dyplomów dla wszystkich uczestników konkursu.
IX edycję konkursu matematycznego wygrali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5
im. Marii Konopnickiej – Alicja Jabłońska i Krzysztof Falaciński (opiekun – p. Robert Kubeł), II miejsce zajęli reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki – Zuzanna Wujek i Łukasz Milewski (opiekun – p. Edyta Dagmara Zembrowska), a następne Angelika Zapilaj i Władysław Haiduk ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II (opiekun – p. Joanna Zgódka).
W konkursie polonistycznym najlepsza okazała się drużyna gospodarzy w składzie: Karolina Budzińska i Piotr Dąbkowski (opiekun – p. Ewa Przekop), na II miejscu uplasowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera – Aleksandra Jonik
i Barbara Milewska (opiekun – p. Beata Dzierżanowska), a na III przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki – Julia Andruczyk i Wiktoria Krzesicka (opiekun – p. Honorata Sadowska).
Zwycięzcom i ich opiekunom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Organizatorki konkursu: Grażyna Barcińska i Joanna Zgódka - nauczycielka matematyki, Barbara Dardzińska i Anna Lewoc - nauczycielki języka polskiego, dziękują wszystkim
za przybycie, a Radnemu Miasta Ełk panu Dariuszowi Wasilewskiemu oraz wydawnictwu NOWA ERA za przekazane nagrody.
Mamy nadzieję, że „Łamigłówki bez klasówki”, które upłynęły w przyjaznej atmosferze, dostarczyły jej uczestnikom wielu miłych wrażeń, promując wśród uczniów
i nauczycieli ideę rozwijania zdolności i kreatywności dzieci.


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku