Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Wyniki konkursu!!

Lista laureatów
III Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego
„Ja i moja rodzina”

KATEGORIA KLASY 0 – 1
I miejsce :
Julia Kędzierska - kl. 1a - Szkoła Podstawowa nr 3
Dawid Węgrowski – kl. 0b - Szkoła Podstawowa nr 9 – op. p. Agnieszka Sitko

II miejsce:
Zuzanna Zofia Horodko – kl. 1 - Szkoła Podstawowa w Woszczelach – op. p. Ewa Wielgat
Michał Biedrzycki – kl.1c - Szkoła Podstawowa nr 5 – op. p. Dorota Szcześniak

III miejsce:
Karol Godlewski – kl. 1 - Szkoła Podstawowa nr 9 – op. p. Małgorzata Przybył
Justyna Halicka – kl. 1 - Szkoła Podstawowa nr 3 – op. p. Iwona Halicka

Wyróżnienie:
Olga Łaniewska – kl. 1 - Szkoła Podstawowa nr 7

KATEGORIA KLASY 2 - 3
I miejsce :
Julia Lewandowska - kl. 2 - Szkoła Podstawowa nr 6 – op. p. Beata Staniszewska
Krzysztof Dąbrowski – kl. 2 - Szkoła Podstawowa nr 6 – op. p. Beata Staniszewska

II miejsce:
Kamila Strzelecka – kl. 3 - Szkoła Podstawowa w Stradunach – op. p. Anna Borsukiewicz
Hubert Łałak – Szkoła Podstawowa nr 5 – op. p. Barbara Kubeł

III miejsce:
Maja Żołno – kl. 2a - Szkoła Podstawowa nr 9 – op. p. Agnieszka Sierzputowska
Aleksandra Sobolewska – kl. 3a - Szkoła Podstawowa nr 3
Zuzanna Sobolewska – kl. 2a – Szkoła Podstawowa nr 6 – op. p. Beata Staniszewska

Wyróżnienie:
Kacper Rózio – Szkoła Podstawowa nr 5 – op. p. Elżbieta Pełszyńska


KATEGORIA KLASY 4 - 6
I miejsce :
Kacper Skokowski - kl. 6c - Szkoła Podstawowa nr 5 – op. p. Magdalena Łaszcz
Martyna Mirończuk – kl. 4a - Szkoła Podstawowa nr 5– op. p. Magdalena Łaszcz

II miejsce:
Katarzyna Borkowska – kl. 5 - Szkoła Podstawowa nr 5 – op. p. Robert Kubeł
Agnieszka Bernatowicz – Szkoła Podstawowa nr 5 – op. p. Anna Borsukiewicz

III miejsce:
Julia Grędzińska – kl. 4a - Szkoła Podstawowa nr 5 – op. p. Magdalena Łasz


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku