Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Sprawozdanie z festynu szkolno-rodzinnego

26 maja 20112 r. w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II po raz kolejny odbył się festyn szkolno - rodzinny. Uczniowie oraz ich rodzice i nauczyciele mieli możliwość uczestniczenia w różnorodnych zmaganiach sportowych, konkursach i kiermaszach na terenie szkoły.
Wzorem ubiegłych lat festyn miał na celu propagowanie zdrowego stylu życia, motywowanie do korzystanie z różnych form rekreacji i czerpania radości ze wspólnej zabawy i zdrowej rywalizacji, a także integrację środowiska szkolnego i rodzinnego, wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego.
Za organizację festynu odpowiadał UKS „Konieczki”. W tym roku festyn był współfinansowany z budżetu Miasta Ełku (wniosek o dofinansowanie przygotowała p. Elżbieta Rafałowska). Dzięki temu można było zakupić kiełbaski na ognisko.
W czasie festynu odbył się Konkurs Piosenki Dziecięcej "Muzyka jednoczy", w którym mogli wziąć udział uczniowie klas 0 – 6. Dzieci występowały solo, w duetach i grupowo. Czuwały nad nim panie: Sylwia Dominik, Joanna Kalisz, Ewa Gronek oraz Agnieszka Karanowska. Wszystkie prezentowane piosenki wywołały aplauz zgromadzonych na festynie rodziców, nauczycieli i dzieci.
Dużym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa prowadzona przez Samorząd Uczniowski pod opieką pań: Anny Lewoc i Grażyny Barcińskiej, kiermasz prac uczniowskich pod opieką pań: Agnieszki Zawadzkiej i Urszuli Godlewskiej.
W bibliotece szkolnej pod opieką pani Mirosławy Skorupskiej odbywały się konkursy czytelnicze, w których uczniowie oraz ich rodzice mogli sprawdzić swoja wiedzę z zakresu literatury.
Panie Ewa Przekop i Ewa Grabowska wraz z uczennicami klas IV-VI sprzedawały ciasta upieczone przez mamy uczniów. Amatorów słodkich wypieków nie zabrakło.
Dochód z loterii i kiermaszu Samorząd Uczniowski przeznaczy na zakup nagród książkowych.
Festyn stał się również okazją do nagrodzenia laureatów Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Ja i moja rodzina” oraz zaprezentowania zrobionych przez dzieci prac. Konkurs przeprowadziły panie: Sylwia Dominik oraz Agnieszka Karanowska. One również przygotowały dekorację festynu, tj. Galerię Prac Uczniowskich. Dużym zainteresowaniem cieszył się również inny konkurs plastyczny „Moja rodzina”, za którego przebieg odpowiadały panie: Elżbieta Rafałowska, Joanna Kotarska, Sylwia Dominik oraz Agnieszka Karanowska.
Podczas festynu zostały rozegrane konkurencje sportowe. Pan Stanisław Malinowski przeprowadził turniej tenisa stołowego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się rozgrywki badmintona, za których przebieg odpowiadały panie Iwona Pudlis i Dorota Markowska.
Uczestnicy wszystkich konkursów i zmagań sportowych zostali nagrodzeni dyplomami, statuetkami oraz upominkami zakupionymi dzięki funduszom pozyskanym z budżetu Miasta Ełku. Na zakończenie można było obejrzeć latawce, których pokaz zorganizował pan Stanisław Masłowski.
Uczestnicy festynu bardzo ciepło wypowiadali się na temat imprezy i wyrazili nadzieję, że będzie ona kontynuowana również w roku następnym.


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku