Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 20 - lecie Szkoły Podstawowej nr 9 w Ełku

30 kwietnia 2012r. Szkoła Podstawowa nr 9 w Ełku im. Jana Pawła II uroczyście obchodziła 20-lecie swojego istnienia. Szkoła rozpoczęła działalność w kwietniu 1992 r. Jej dyrektorem od początku istnienia jest Pan Andrzej Zdanowski
Jubileusz szkoły, to okazja do wspomnień, które mimo upływu czasu zawsze pozostają w pamięci, to okazja do podsumowań oraz oceny dotychczasowej działalności. To również czas, do wytyczania sobie nowych celów, podejmowania nowych zadań, które z jednej strony będą podtrzymywać wypracowane tradycje, a z drugiej będą stawiać czoła nowym wyzwaniom i podążać za nowoczesnością.

Podsumowując dotychczasową działalność „dziewiątki” można śmiało powiedzieć, że jej największym sukcesem w ponad 20-letniej historii był i jest wysoki poziom nauczania oraz osiągnięcia sportowe, muzyczne i plastyczne. Na pewno zostało to osiągnięte dzięki dużemu wysiłkowi kadry kierowniczej i pedagogicznej, a także ogromnej pracy uczniów. Dumą naszej szkoły jest szczególny klimat wzajemnej życzliwości, jaki udało się tu przez całe lata stworzyć.

W szkole realizowane są różnorodne projekty i programy, m.in.:
• Szkoła bez przemocy
• Szkoła z klasą
• Szkoła po lekcjach
• Nasze pasje
• działa tu Uczniowski Klub Sportowy „Konieczki”.
Szkoła jest też organizatorem wielu konkursów międzyszkolnych, takich jak:
• „Łamigłówki bez klasówki”- konkurs matematyczny
• „Ja i moja rodzina” – konkurs plastyczny
• „Wszyscy jesteśmy Rodziną Jana Pawła II” – konkursy plastyczny i literacki
• „O Laut Olimpijski – konkurs historyczno-literacki

W szkole działają dwa koła teatralne „Trzy grosze” i anglojęzyczny „Little Mouse” oraz liczne koła zainteresowań.

Uroczystość obchodów Jubileuszu XX-lecia szkoły rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. Chrystusa Sługi w poniedziałek, 30 kwietnia 2012 r. o godz. 9.00. Następnie odświętnie ubrani uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami i zaproszonymi gośćmi udali się do sali gimnastycznej, gdzie powitała ich pani wicedyrektor Barbara Dardzińska oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Prezydent Miasta Ełku p. Tomasz Andrukiewicz, który objął uroczystość swoim honorowym patronatem, Wiceprezydent Ełku pan Artur Urbański, biskup Romuald Kamiński, Naczelnik Wydziału Edukacji p. Stanisław Zalewski, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty p. Anna Cieśluk. W imprezie uczestniczyli również poseł na Sejm p. Andrzej Orzechowski, dyrektorzy ełckich szkół i przedszkoli oraz rodzice, absolwenci i emerytowani nauczyciele.

Prezydent Tomasz Andrukiewicz wraz z panią wicedyrektor Barbarą Dardzińską wręczyli nagrody laureatom konkursów ogłoszonych z okazji Jubileuszu szkoły.
Uczniowie przygotowali wspaniały występ artystyczny, w którym nie zabrakło zabawnych wierszy, występów tanecznych, a chór szkolny wykonał wiele ciekawych piosenek, m.in. pt. "20 lat minęło".
Podczas części artystycznej wszyscy mogli, przeżyć swoistą podróż po najważniejszych wydarzeniach z życia szkoły od momentu jej powstania do chwili obecnej, oglądając prezentację multimedialną, którą przygotowała p. Anna Chmielecka. W czasie prezentacji ożyły wspomnienia, nie brakowało wzruszeń i łez. Pan Dyrektor Andrzej Zdanowski dziękował nauczycielom za wieloletni wkład w naukę i wychowanie kolejnych roczników uczniów, a w szczególności tym nauczycielom, którzy pracowali w „dziewiątce” od początku jej istnienia.

Były również przemówienia gości, życzenia, gratulacje, kwiaty i upominki. Padło wiele miłych słów, były również wspomnienia tego, co najbardziej zapadło pamięci.

Ostatnim punktem oficjalnej części programu było rozdanie słodkich upominków – piernikowych dziewiątek dla uczniów, gości oraz pracowników szkoły.

W czasie przerwy goście mieli okazję obejrzeć wystawę prac uczniowskich – laureatów konkursów zorganizowanych z okazji jubileuszu, stare kroniki szkoły, i wpisać się do pamiątkowej "Księgi Gości.”

Po części oficjalnej, odbyło się spotkanie towarzyskie w stołówce szkolnej. To była również okazja do wspomnień, odnowienia przyjaźni przy filiżance kawy. Wszyscy zabrali ze sobą miłe wspomnienia z uroczystości i deklarację spotkania na kolejnym jubileuszu.
Nad przygotowaniem Gali Jubileuszowej pracowali:
p. Barbara Dardzińska
p. Joanna Szkatuła
p. Grażyna Barcińska
p. Anna Chmielecka
p. Urszula Godlewska
p. Joanna Kalisz
p. Agnieszka Karanowska
p. Anna Lewoc
p. Dorota Markowska
p. Anna Nartowicz
p. Elżbieta Rafałowska
p. Wiesława Witkowska
(zdjęcia)Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku