Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 DNI PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I AGRESJI

Od 19 III do 23 III 2012 roku w naszej szkole tydzień nauki wyglądał inaczej. Przeprowadzone zostały liczne konkursy, apel oraz spotkania w ramach Dni przeciwdziałania przemocy i agresji, w tym roku przewodnim hasłem była tolerancja.


W ramach ogólnopolskiego projektu Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń odbyły się na terenie naszej szkoły liczne spotkania: ze strażakami z ełckiej PSP przebiegające pod hasłem "Ratownictwo w warunkach szkoły", następnie z przedstawicielem policji p. Agatą Jonik dotyczące bezpieczeństwa w szkole, w domu, na ulicy oraz w Internecie, z sędzią Sądu Rejonowego w Ełku p. Michałem Dźwilewskim na temat: „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia”, jak również z nauczycielem przedmiotów prawnych ełckich szkół ponadgimnazjalnych p. Łukaszem Zdanowskim na temat: "Dzieci a prawo".

Oprócz spotkań i pogadanek miało miejsce ciekawe przedstawienia teatralnego pt.: „Tolerancja”, które zaprezentowali przedstawiciele z klasy V b. 21 III, w ramach Dni przeciwdziałania przemocy i agresji miał miejsce turniej: „KLASA NA MEDAL”, gdzie uczniowie brali udział w wielu konkurencjach sprawnościowych, jak również musieli wykazać się wiedzą na temat szkoły. Pierwsze miejsce oraz tytuł „KLASY NA MEDAL” został przyznany klasie V a, II miejsce: klasie VI a, zaś trzecie: VI b.

W ramach akcji przeciwdziałania przemocy i agresji uczniowie oraz nauczyciele głosowali na Miss i Mistera Życzliwości (najwięcej głosów na Miss zdobyła: Rayene Hersous z klasy VI b, zaś na Mistera: Dawid Kular z klasy V a). Pracownicy szkoły głosowali również na najsympatyczniejszą klasą, a okazała się nią klasa IV c. Organizatorzy konkursu na najciekawszy rebus na temat tolerancji ogłosili wyniki; najciekawszy i najładniej wykonany okazał się rebus przygotowany przez Esterę Czalej z klasy VI a, następnie Ani Czalej, II miejsce, również z klasy VI a oraz III miejsce: Bartłomieja Warsiewicza z klasy IV b.
Organizatorami Dni przeciwdziałania przemocy i agresji byli: p. Anna Lewoc, p. Grażyna Barcińska, p. Stanisław Masłowski, p. Agnieszka Gilewska, p. Iza Rej – Kupiec oraz p. Andrzej Koc, dzięki którym uczniowie mogli wziąć udział w wielu atrakcyjnych konkursach oraz dowiedzieć się, jak reagować na przemoc, agresję oraz uczyć się szanowania innych.


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku