Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 To już tradycja w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku

W piątek, 28 października, uczniowie, grono pedagogiczne, pracownicy wraz z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II i zaproszeni goście, a także laureaci konkursów i ich opiekunowie, związanych z Patronem szkoły uroczyście obchodzili swoje święto, poprzedzone Mszą św. w parafii p.w. Chrystusa Sługi w Ełku sprawowaną przez proboszcza tej parafii ks. prał. Mieczysława Brzóskę. Zobacz zdjęcia.

Patronat honorowy nad Dniem Patrona i konkursami: plastycznym i literackim pod hasłem „Wszyscy jesteśmy Rodziną Jana Pawła II” objęli Prezydent Miasta Ełku Pan Tomasz Andrukiewicz, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Ełckiej Kurii Diecezjalnej ks. dr Wojciech Kotarski, Proboszcz Parafii p.w. Chrystusa Sługi w Ełku.

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele lokalnych mediów: Telewizji Ełckiej i Gazety Olsztyńskiej.
Członkowie Szkolnego Koła Caritas „Dar serca” w tym dniu przeprowadzili zbiórkę pieniężną solidaryzując się z panią księgową naszej szkoły, walczącą z chorobą i jej kosztownym leczeniem.

Obchody tego dnia tym razem odwoływały się do wartości Rodziny i jej wpływu na dzieje polskiego narodu, a także nawiązywały do pielgrzymowania wraz z osobą Jana Pawła II, wędrującego po naszej kochanej Ojczyźnie. Odwiedził On Westerplatte, podziwiał piękne Mazury, nie zabrakło też wspomnień z Krakowa i kremówek z Wadowic, a także górali w swoich strojach, którzy często gościli Ojca Świętego Jana Pawła II na górskich szlakach, tym razem przekazali woreczki ziarna symbolizujące słowa zasiane na polskiej ziemi przez już obecnie błogosławionego Jana Pawła II, a rozdawał je w czasie tej uroczystości próbujący grać tę rolę Łukasz Kondracki ucz. kl. V a. Całej tej oprawie towarzyszył śpiew i taniec uczniów ubranych w stroje polskich kwiatów: stokrotek, fiołków, kaczeńców, maków i chabrów oraz akompaniament akordeonu i gitary.

Część artystyczną poprzedził wiersz laureatki tegorocznego konkursu literackiego „Wszyscy jesteśmy Rodziną Jana Pawła II” Szarlotty Pacholskiej ucz. kl. II b Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku, oddający myśl przewodnią tej uroczystości.

Stroje góralskie udostępniła pani Sylwia Dominik, zaś stroje w barwach narodowych pani Dorota Markowska, szycie alby dla papieża i strojów dla polskich kwiatów zrealizowała pani Halina Gryniewicz.
Naukę gry na akordeonie poprowadził pan Robert Szajko.

Wykonawcy części artystycznej to uczniowie kl. II – VI Szkoły Podstawowej nr 9 w Ełku, którym serdecznie dziękujemy i życzymy wzrastania w duchu Patrona swojej szkoły.

Organizatorzy uroczystości: Barbara Jabłońska, Agnieszka Karanowska, Grażyna Barcińska, Mirosława Skorupska, Anna Lewoc, ks. Dariusz Konopko, ks. Kamil Borys.

Uwieńczeniem uroczystości było rozdanie przez zaproszonych gości i dyrekcję szkoły: Dyrektora Wydziału Katechetycznego Ełckiej Kurii Diecezjalnej ks. dr Wojciecha Kotarskiego, Proboszcza Parafii p.w. Chrystusa Sługi w Ełku, panią Zuzannę Hołubowicz z W –M ODN w Olsztynie Filia w Ełku, zastępcę dyrektora panią Joannę Szkatułę oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku pana Andrzeja Zdanowskiego pamiątkowych dyplomów i nagród dla laureatów konkursów: plastycznego i literackiego „Wszyscy jesteśmy Rodziną Jana Pawła II” oraz podziękowań dla opiekunów przygotowujących uczniów: Hanny Tyszkiewicz SP 2,.Danuty Olichwier SP 3, Anny Mazurek SP 3, Elżbiety Sobczyk SP 5, Marii Chaberek SP 5, Barbary Zarzeckiej SP 7, Agnieszki Sitko SP 9, Renaty Basiewicz SP 9, Barbary Jabłońskiej SP 9.

Słowa uznania skierowano również pod adresem Komisji pracującej nad wyborem nagrodzonych prac.
W konkursie plastycznym oceniali prace uczniów: Anna Chmielecka, Joanna Kalisz, Małgorzata Przybył, ks. Kamil Borys.

W konkursie literackim wybierali najciekawsze wiersze: Barbara Dardzińska, Anna Chmielecka, Grażyna Barcińska, Anna Lewoc, Małgorzata Przybył, Ewa Przekop.

To dzieło jest możliwe tylko przy pomocy ludzi otwartych serc.
W tym roku fundatorami nagród do konkursów byli:
Prezydent Miasta Ełku Pan Tomasz Andrukiewicz, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Ełckiej Kurii Diecezjalnej ks. dr Wojciech Kotarski, Servire caritati, Księgarnia Dom Książki, Hurtownia
Kajo – Państwo Joanna i Leszek Popowscy, Foto Cezar, Sklep AGD.

Bardzo serdecznie dziękujemy że nie pozostawiliście naszej prośby bez odpowiedzi, a włączyliście się w to dzieło.
Mamy nadzieję, że liczba otwartych serc nie jest zamknięta i znajdą się chętni, którzy będą wspierać przesłanie Jana Pawła II i wpływać na rozwój młodych talentów naszego miasta Ełku.


Wyniki konkursów

W konkursach wzięło udział 69 uczniów z 5 szkół podstawowych na terenie miasta Ełku ( SP 2, SP 3, SP 5, SP 7, SP 9), przygotowani przez opiekunów:
- Hannę Tyszkiewicz SP 2
- Annę Mazurek SP 3
- Danutę Olichwier SP 3
- Elżbietę Sobczyk SP 5
- Marię Chaberek SP 5
- Barbarę Zarzecką SP 7
- Agnieszkę Sitko SP 9
- Barbarę Jabłońską SP 9
- Renatę Basiewicz SP 9

Wyniki konkursu plastycznego „Wszyscy jesteśmy Rodziną Jana Pawła II”
Kategoria 0- II
Miejsce I - (ex aequo) Bartłomiej Karanowski (kl. II a SP nr 3 w Ełku), Mateusz Mikiewicz (kl. II a SP nr 3 w Ełku)
Miejsce II - Amelia Złotocha (kl. „0” a SP nr 9 w Ełku)
Miejsce III - (ex aequo) Wiktoria Milanowska (kl. „0” a SP nr 9 w Ełku), Jakub Kopiczko (kl. I a SP nr 2 w Ełku)
Wyróżnienia - Oliwer Jaworowski (kl. I a SP nr 5 w Ełku), Wiktoria Krupińska (kl. II b SP nr 5 w Ełku), Barbara Kędzierska (kl. I a SP nr 2 w Ełku), Krzysztof Potoczny (kl. II b SP nr 9 w Ełku)

Kategoria III – IV
Miejsce I - Hubert Gorlewski (kl.IV c SP nr 5 w Ełku)
Miejsce II - Natalia Obrycka (kl. IV b SP nr 5 w Ełku)
Miejsce III - (ex aequo) Agata Opiłowska (kl. III b SP nr 3 w Ełku), Karolina Budzińska (kl. III b SP nr 9 w Ełku)
Wyróżnienia - Aleksandra Tumiel (kl. III b SP nr 3 w Ełku)
Kategoria V-VI
Miejsce I - (ex aequo) Natalia Zabielska (kl. V a SP nr 5 w Ełku), Mateusz Karanowski (kl. V c SP nr 3 w Ełku)
Miejsce II - Magdalena Opiłowska (kl. V b SP nr 3 w Ełku)
Miejsce III - (ex aequo) Anna Matuszczak (kl. VI c SP nr 3 w Ełku), Małgorzata Gołaszewska (kl. V b SP nr 9 w Ełku)
Wyróżnienia - Michał Kokoszkiewicz (kl. V d SP nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku), Michalina Biernacka (kl. V b SP nr 3 w Ełku)


Wyniki konkursu literackiego „Wszyscy jesteśmy Rodziną Jana Pawła II”
Kategoria II - III
Miejsce I - Szarlotta Pacholska (kl. II b SP nr 9 w Ełku)
Miejsce II - Wiktoria Majewska (kl. III c SP nr 2 w Ełku)
Miejsce III - Katarzyna Suwalska (kl. III c SP nr 2 w Ełku)
Wyróżnienie - Martyna Mirończuk (kl. III a SP nr 5 w Ełku), Jakub Makal (kl. II b SP nr 5 w Ełku), Julita Uścio (kl. II b SP nr 9 w Ełku)
Kategoria IV-VI
Miejsce I - Wiktoria Świderska (kl. IV a SP nr 2 w Ełku)
Miejsce II - Aleksandra Wierzchoń (kl. VI c SP nr 2 w Ełku)
Miejsce III - Michał Wróblewski (kl. IV b SP nr 5 w Ełku)
Wyróżnienie - Magdalena Kędzierska (kl. IV a SP nr 2 w Ełku)

Prace konkursowe prezentowały wysoki i różnorodny poziom zarówno plastyczny jak i literacki. Ich wystawa była ubogaceniem pięknej dekoracji stanowiącej tło do odbywającej się uroczystości i została wystawiona i udostępniona dla uczniów całej szkoły i ich rodziców. W jej przygotowanie zaangażowali się organizatorzy konkursów.
Organizatorami konkursów byli: Barbara Jabłońska, ks. Dariusz Konopko, ks. Kamil Borys, Agnieszka Karanowska Grażyna Barcińska i Anna Lewoc.

Opracowała: Barbara Jabłońska


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku