Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Wyniki konkursu z języka angielskiego „My favourite teacher”

W październiku, jak co roku, został ogłoszony konkurs na opis ulubionego nauczyciela w języku angielskim pt.: „My favourite teacher”. Celem jego było rozwijanie talentów i umiejętności językowych, zachęcenie do samodzielnego pogłębiania wiedzy z języka angielskiego oraz kształcenie zdolności zdrowego współzawodnictwa.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w listopadzie ze względu na zainteresowanie uczniów, którzy nie mogli wcześniej dostarczyć komisji wymaganego opisu, a chcieli sprawdzić się w zmaganiach z innymi uczniami.
W konkursie skierowanym do uczniów klas starszych, wzięli udział uczniowie z klasy szóstej. Komisja w składzie: p. Agnieszka Gilewska oraz Iza Reja – Kupiec oceniała prace naszych uczniów. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce – Ania Wielgat z klasy VI b
II miejsce – Daniel Raulin z klasy VI b
III miejsce – Natalka Kalinowska z klasy VI b
Zwycięzcom gratulujemy!
Na uwagę zasługuje fakt, że w konkursie wzięli udział również uczniowie mający trudności w nauce z języka angielskiego i pomimo że nie udało im się znaleźć w czołówce osób nagrodzonych, to zasługują oni na uznanie za względu na podjęcie trudu przygotowania dłuższej wypowiedzi pisemnej w języku obcym.

Organizatorzy:
Agnieszka Gilewska
Iza Reja – Kupiec


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku