Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Drzewa najbliższej okolicy

Uczniowie z klasy II b wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku pod kierunkiem pani Reni Merchelskiej.
Nadrzędnym celem spotkania było budowanie więzi emocjonalnej dzieci z przyrodą oraz rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych. Na postawie okazów naturalnych uczniowie uczyli się rozpoznawać najczęściej spotykane gatunki drzew w najbliższej okolicy.
Dzieci pracowały w grupach 3-4 osobowych. Za pomocą dramy przedstawiły elementy przyrody ożywionej, obserwowały drzewa liściaste i zapisywały swoje spostrzeżenia na kartach pracy, kolorowały drzewa jesiennymi barwami, ćwiczyły czytanie i spostrzegawczość na podstawie eliminantek wyrazowo- literowych oraz układały puzzle.
Zebrany materiał przyrodniczy ( liście, nasiona klonu, żołędzie, kasztany) wykorzystaliśmy na zajęciach szkolnych. Powstały ciekawe prace twórcze, albumy jesiennych liści oraz klasowa gazetka. Zobacz zdjęcia.

Opracowała – Wiesława Jurewicz


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku