Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Dzień Edukacji Narodowej

14 października – Dzień Edukacji Narodowej, to święto całej oświaty, nauczycieli i pracowników szkoły. Dzień, w którym każdy uczeń może w szczególnie uroczysty sposób podziękować pedagogom i pracownikom obsługi za nauczanie i wychowanie, dobro, życzliwość i poświęcenie.
W naszej szkole apel z okazji tego święta odbył się 13 października. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia dyrektora szkoły pana Andrzeja Zdanowskiego, który wręczył nauczycielom i pracownikom obsługi Nagrody Dyrektora oraz podziękował wszystkim za trud włożony w nauczanie i wychowywane dzieci, utrzymanie porządku i wszystkie działania, zmierzające do tego, by nasza szkoła funkcjonowała jak najlepiej i sprawniej.
Następnie uczniowie klasy V b zaprosili wszystkich do wysłuchania KONCERTU ŻYCZEŃ. Doceniając wysiłek nauczycieli i wszystkich pracowników "Dziewiątki", do każdego skierowali słowa uznania i życzenia. Serdeczne podziękowania, wyrażone wierszem, przeplatane były wesołymi piosenkami.
Autorski scenariusz uroczystości opracowały panie Grażyna Barcińska, Anna Chmielecka i Anna Lewoc. Nauczycielki czuwały również nad pracą uczniów klasy V b oraz wykonały interesującą dekorację. Natomiast chór szkolny przygotowała pani Anna Nartowicz.
Na koniec wszyscy uczniowie zaśpiewali pracownikom szkoły piosenkę „Wszystkiego najlepszego” i wręczyli każdemu pamiątkową laurkę.

KONCERT ŻYCZEŃ wzbudził zainteresowanie przybyłych nauczycieli, pracowników obsługi oraz uczniów. Upłynął w miłej i serdecznej atmosferze.
Zobacz zdjęcia.

Anna Lewoc
Grażyna Barcińska
Anna Chmielecka
Anna Nartowicz
Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku