Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 I Festiwal „Kraina Klocków” Ełk 2011

2 czerwca uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w I Festiwalu „Kraina Klocków” Ełk 2011, który odbył się w sali Zebra Ełckiego Centrum Kultury. Organizatorem spotkania było Ełckie Centrum Kultury oraz Spółdzielnia Stara Szkoła w Prostkach. Konkurs polegał na wykonaniu dowolnej budowli mieszczącej się na powierzchni max 9 m kwadratowych, w czasie 90 min, z 1000 klocków ekologicznych wytwarzanych przez wyżej wymienioną spółdzielnię. Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Ełk pan Tomasz Andrukiewicz.
Uczestnicy byli podzieleni na kategorie wiekowe. Jeden zespół składał się z trzech uczestników. Oto reprezentanci z naszej szkoły:
• kategoria 6 lat - klasa O ”A”- Lena Borowik, Julia Ślużyńska i Martyna Jasionowska pod opieką pani Agnieszki Sitko,
• kategoria 7-8 lat - klasa I „B” – Mateusz Opacki, Krzyś Potoczny i Abdelghani Hersous pod opieką pani Wiesławy Jurewicz ,
• Kategoria 9-10 lat - klasa III „A’ - Ola Orchowska, Ola Kulesza i Kuba Kossakowski pod kierunkiem pań: Jolanty Gromady i Joanny Kalisz.
Uczniowie dopingujący z poszczególnych klas świetnie bawili się pod okiem instruktorów Ełckiego Centrum Kultury. Była zabawa z chustą animacyjną, lepienie z gipsu, wspólne rysowanie.
W I Festiwalu ”Kraina Klocków” w swojej kategorii wiekowej zwyciężyła najmłodsza grupa z klasy O „A”, która otrzymała w nagrodę komplet 500 klocków ekologicznych oraz pamiątkowe dyplomy. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!
Zobacz zdjęcia
Opracowała – Wiesława Jurewicz


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku