Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły Zdanowski Andrzej

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły Dardzińska Barbara

(87) 732 64 00 

Wicedyrektor szkoły Obuchowicz-Godzieba Elżbieta

(87) 732 63 52 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

W związku z "Termomodernizacją budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli" szkoła nie może wynajmować sal w swoim budynku do odwołania.

Andrzej Henryk Zdanowski

Dyrektor szkoły

 

 Dzień Europejski w SP9

19 maja 2011 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Europejskiego. Klasy VI a i VI b przygotowane przez wychowawczynie: J. Kotarską i E. Rafałowską przybliżyły społeczności szkolnej historię integracji Unii Europejskiej oraz jej instytucje.
Na początku odśpiewaliśmy hymn UE. Uczniowie klas 4-6 obejrzeli prezentację multimedialną „Historia integracji europejskiej”. Dzięki niej poznali odpowiedzi na następujące pytania: Jak powstała UE? Jakie korzyści daje przystąpienie do niej? Kogo uważamy za „ojców” Unii? Jakie są symbole UE? Jaką rolę pełnią Polacy w instytucjach UE?
Na zakończenie apelu laureatka szkolnego konkursu piosenki angielskiej – Estera Ławrukajtis zaśpiewała wyróżnioną piosenkę, a szkolny teatrzyk „Little Mouse”, nad którym opiekę sprawują wymienione wyżej nauczycielki, wystąpił ze spektaklem komediowym w języku angielskim „A day at the airport”. Młodzi aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

antymina

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku