Logo SP9 Logo SP9Biuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

tlo_menu

Numery kontaktowe: 

 

Dyrektor szkoły

(87) 732 63 98

Sekretariat

(87) 732 63 99 

Wicedyrektor szkoły

(87) 732 64 00 

Księgowość

(87) 732 64 01 

 

Portiernia

(87) 732 64 02 

Stomatolog

(87) 732 64 03 

Pielęgniarka szkolna

(87) 732 64 04 

Świetlica

(87) 732 64 05 

Pokój nauczycielski

(87) 732 64 06 

Biblioteka

(87) 732 64 07 

Pedagog szkolny

(87) 732 64 09 

Kierownik gospodarczy

(87) 732 64 10

 

Zgodnie z art. 37 punktem 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Administrator Danych osobowych którym jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku ustanowił Inspektora Ochrony Danych do którego kontakt znajduje się poniżej: Artur Dobkowski, mail: dane.osobowe.elk@gmail.com, telefon: +48 579-970-578

 

 Environmental protection – konkurs na plakat rozstrzygnięty

Każdy z nas w pewnym stopniu odpowiada za środowisko naturalne. Wiedzą o tym nasi uczniowie. Do uczenia odpowiedzialności za ekosystem oraz uwrażliwiania na sposoby właściwego korzystania z zasobów gospodarki naturalnej przyczynił się w naszej szkole opisany niżej konkurs.
W kwietniu 2011 r. został ogłoszony konkurs dla klas IV – VI na najciekawszy plakat o ochronie środowiska z opisem w języku angielskim. Rozstrzygnięcie nastąpiło w maju; wpływ na przedłużenie terminu składania prac miały prośby uczniów o możliwość doniesienia plakatów na początku maja, co może świadczyć o zainteresowaniu konkursem oraz proponowaną tematyką.
Na konkurs wpłynęły prace od uczniów klas piątych oraz szóstych. Komisja w składzie: p. Izabela Reja – Kupiec oraz p. Agnieszka Gilewska przyznały następującym osobom najwyższe miejsca:
I miejsce – Kindze Mroczek z klasy VI a
II miejsce – Judycie Karpuk z klasy V b
III miejsce – Emilce Rowek z klasy V b
Komisja wyróżniła pracę Julii Kruszewskiej z klasy VI a za pomysłowość oraz ciekawą technikę.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!


Powrót [5]


Powered by News Asystent v1.5
sp9_banerd

Studium Prawa Europejskiego

szkola_odkrywcow

Promujemy zdrowie

Szkola wierna dziedzictwu

Program Każdy jest ważny

Program To lubię

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

 

Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II

          Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

          © Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku