KONTAKT
POBIERZ
BIP
PORADNIE LOKALNE


Ogłoszenie w sprawie orzeczeń na rok szkolny 2018/2019
Styczeń 2018

Ważne ogłoszenie !

Przewodniczący Zespołu Orzekającego przy Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Ełku zwraca się z prośbą do Rodziców / Opiekunów Prawnych dzieci, którym wydane zostało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego / orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego na czas określony, o składanie od lutego 2018 r. Wniosków na badanie, celem wydania w/w dokumentu na kolejny etap edukacyjny.

Informujemy, iż w okresie wakacyjnym diagnozowane są dzieci / uczniowie, których Rodzice / Opiekunowie Prawni złożyli stosowny Wniosek do czerwca danego roku szkolnego. Wiąże się to z zaplanowaniem badań i powiadomieniem Rodziców przed ich wakacyjnymi wyjazdami.

 

Bliższe informacje udzielane są pod numerem tel. 87 610 27 47.

 

Przewodniczący Zespołu Orzekającego

przy PP-P w Ełku

Bogumiła Gos

Ełk, dnia 20.01.2018 r.

Projekt i wykonanie: FXlab Interactive