KONTAKT
POBIERZ
BIP
PORADNIE LOKALNE


Tutoring w wolontariacie
Wrzesień 2017

"Jeżeli nauczyciel chce nauczyć Johna matematyki,
to musi znać matematykę i Johna"

z książki ks. prof. Janusza Tarnowskiego „Jak wychowywać - w świecie paradoksów”

Co to jest tutoring?

Proces zindywidualizowanej edukacji, nakierowany na integralny – obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy – rozwój podopiecznego.
Istotą tutoringu są indywidualne spotkania, w trakcie których w atmosferze dialogu, tzn. szacunku i zaufania, tutor pomaga uczniowi poszukiwać własnej drogi do wiedzy, tożsamości oraz wielopłaszczyznowego rozwoju.

Dialog a tutoring

Osoby tutora i ucznia łączy więź pełna zaufania, która ma sprzyjać rozwojowi naukowemu, osobistemu i społecznemu ucznia. Głównym narzędziem tutoringu jest rozmowa, do której uczeń przygotowuje się m.in. poprzez wykonywanie uzgodnionych z tutorem zadań, lektury, samodzielne pisanie oraz recenzowane i omawiane w trakcie spotkań z tutorem eseje.

Cel tutora:

Dostrzec talent i rozwinąć potencjał!

Cele tutoringu:

Etapy procesu tutorskiego

Kim jest tutor?

Tutor – mentor. Dobry nauczyciel, mądry doradca i człowiek godny zaufania. Wierzy w możliwości ucznia autentycznie, wymaga, wspiera go i doradza, inspiruje, skłania do myślenia, dzieli się własnym doświadczeniem i wiedzą, nie stroni od własnej „oceny” jasno się komunikuje min. potrafi słuchać.

Pięć przykazań tutora:

 1. Problemy są po to aby je rozwiązywać, koncentruj się na rozwiązaniu i możliwościach (podejście tutorskie)
 2. Jestem świadomy swoich kompetencji i ograniczeń
 3. Wiem, kiedy potrzeba pomocy psychologa, terapeuty lub innych specjalistów
 4. Nie podejmuję się pracy terapeutycznej
 5. Kiedy moje działanie w pracy z podopiecznym jest nieskuteczne, potrafię przyznać się do tego i zalecić zmianę tutora

Model pracy tutorskiej:

 1. Koncentracja na mocnych stronach podopiecznego
 2. Zmiana przekonań blokujących rozwój podopiecznego
 3. Rozmowy/dialog!!!! - skuteczne komunikowanie się
 4. Nieformalne spotkania (rozmowy między zajęciami, wyjścia na miasto, do kina)
 5. Wzajemność (dzielenie się doświadczeniami, przeżyciami)
 6. Zaufanie i szacunek wobec ucznia/podopiecznego i jego wyborów

Jak pracuje tutor?

 1. umiejętnie zadaje pytania,
 2. uważnie słucha,
 3. udziela informacji zwrotnej,
 4. motywuje,
 5. wyznacza cele (wspólnie z podopiecznym),
 6. wspomaga w planowaniu drogi do ich osiągnięcia,
 7. monitoruje,
 8. rozlicza z wykonanych zadań,
 9. bazuje na swojej autentyczności i realnych możliwościach podopiecznego,
 10. zna swoje ograniczenia i wie, ile może „dać” podopiecznemu i kiedy wskazane jest, by zmienić tutora

Projekt i wykonanie: FXlab Interactive