KONTAKT
POBIERZ
BIP
PORADNIE LOKALNE


Ogłoszenie w sprawie orzeczeń na rok szkolny 2017/2018
Luty 2017

Ważne ogłoszenie !

 

            Przewodniczący Zespołu Orzekającego przy Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Ełku zwraca się z prośbą do Rodziców / Opiekunów Prawnych dzieci, którym wydane zostało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego / orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego na czas określony, o składanie od lutego 2017 r. Wniosków na badanie, celem wydania w/w dokumentu na kolejny etap edukacyjny.

Informujemy, iż w okresie wakacyjnym diagnozowane są dzieci / uczniowie, których Rodzice / Opiekunowie Prawni złożyli stosowny Wniosek do czerwca danego roku szkolnego. Wiąże się to z zaplanowaniem badań i powiadomieniem Rodziców przed ich wakacyjnymi wyjazdami.

Dziecko, które na co dzień korzysta z okularów, aparatu słuchowego obowiązkowo posiada w/w na diagnozie.

 

Bliższe informacje udzielane są pod numerem tel. 87 610 27 47.

 

                                                                       Przewodniczący Zespołu Orzekającego

                                                                                                    przy PP-P w Ełku

                                                                               Maria Barbara Włodkowska 

Ełk, dnia 24.02.2017 r.       

                                                                                                          

Projekt i wykonanie: FXlab Interactive